"Жури да победиш, јер је дан изласка твога из твог света близу. Жури да победиш све струје смрти у теби и око тебе. Сазреваш као шљива. Здраву шљиву прихватиће домаћин у руку, а кварну пустиће да падне свињама. Победа значи здравље. Који побиједи, даћу му да сједи самном на пријестолу мојему, обећа Истинити, Свемогући." свети Николај српски

07.11.2013.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ БРАЧНИХ ДРУГОВА

Извод из правила:


 § 69
Брачни другови имају ова лична права и дужности:
1)    оба брачна друга обавезна су подједнако на међусобну љубав, верност и помоћ; на међусобно праштање и заједничко подношење свих тегоба насталих у браку; брачни друг не може своме брачном другу ускратити вршење брачне дужности осим за време болести, трудноће и, по међусобној сагласности, за време поста и молитве;
2)    муж је глава породице и има право и дужност да управља брачном заједницом, да се стара о издржавању породице;
3)    жена је дужна заједнички живети с мужем онде где он то изабере, уколико то не би било противно закону и моралним обзирима; дужна је помагати мужа у вођењу куће и домаћих послова; и, нарочито, посветити се рађању, неговању и васпитању деце. (Син. бр. 1006 из 1946. и АСБр. 12/Зап. 37 из 1961.).

§ 70
Брачни другови не могу један другог кривити због неплодности (немања плода), уколико оба врше своје брачне дужности, нити могу један од другога захтевати нерађање деце.

§ 71
Брачни другови могу се по споразуму одвојити за извесно време само у случају:
1)    ако је због болести брачнога лица потребно његово лечење или опорављање, одвојено од брачнога друга;
2)    ако се ради о искушеништву пре полагања монашког завета једнога брачног друга, у смислу § 83;
3)    ако је, услед какве више силе (елементарних догађаја или рата) , или услед потпуне материјалне пропасти брачних другова, настала потпуна немогућност да брачни другови продуже брачну заједницу за извесно време.
У случајевима означеним под тачком првом и трећом овога параграфа, има се брачна заједница обновити, чим престану разлози за одвојени живот брачних другова, а у случају тачке друге, чим брачни друг који се налази на искушеништву одустане од намере да положи монашки завет.
У случају, ако један од брачних друтова, и после престанка разлога за одвојени брачни живот, неће да успостави брачну заједницу, ни на изрични позив свога брачног друга, узима се да постоји злобно напуштање брачног друга (§ 95).

§ 72
Не постоји одвојени живот брачних другова у смислу § 71 у случајевима:
1)    позивања мужа на војну дужност, на присилни рад по закону или на издржавање казне лишења слободе;
2)    отсутности брачнога лица због његова службеног запослења или редовног занимања, уколико отсутно брачно лице одржава сталну везу са својим брачним другом и врши, према стварној могућности, права и дужности брачног лица (§ 69).

§ 73
Црквени суд може одредити или дозволити одвојени живот брачних лица само у случају:
1)    привремене наредбе да се брачни другови, у току брачног спора о поништењу брака, имају одвојити, у смислу § 174 Поступка за судове у Српској православној цркви;
2)    привремене наредбе о одвајању брачних другова, у току спора о разводу брака, у смислу §§ 244 до 246 Поступка за судове у Српској православној цркви.


Б) Права и дужности у погледу деце


1) Према роћеној деци

§ 74
Породични однос између родитеља и деце равна се, по правилу, по прописима грађанског породичног права, који важе и за Цркву.
Поред ових дужности које родитељима прописују државни закони у погледу деце, дужни су родитељи:
1)    крстити своју децу у православној вери, у току једнога месеца дана по рођењу, односно, чим престану озбиљни разлози који су то спречавали;
2)    васпитавати децу од малена у духу православне вере и морала;
3)    старати се да деца од малена врше све верске дужности чланова Српске православне цркве, које одговарају њихову узрасту;
4)    старати се да се деца заштите и сачувају од свих рђавих утицаја и прилика, који би могли наудити њиховој православној вери и моралу;
5)    давати деци сваком приликом добар пример побожног и поштеног хришћанског живота, чувања хришћанских верских светиња, православних обреда и обичаја и поштовања православних црквених прописа и власти.


2) Према осталој деци

а) Усвојење